top of page
Ö-skog bild.jpg

SKOGSTJÄNSTER & LOGISTIK I SKÄRGÅRDEN

Ö-Skog är en verksamhet som utför avverkningar på holmar utan vägförbindelse.
Vi köper skog på rot och leverans och har som huvudsakliga verksamhetsområde den Åboländska skärgården.

VÅRA TJÄNSTER

SKOGSTJÄNSTER

Ö-Skog köper huvudsakligen virket på rot, d.v.s. vi erbjuder helhetslösningar med planering, röjning, avverkning och transport ut ur skogen och från holmarna. Vi köper också virket på leverans om skogsägaren vill sköta avverkningen själv. Säsongen börjar i april-maj och slutar i oktober-november. 

I avverkningen följer vi skogscentralernas och skogsvårdsföreningarnas rekommendationer med särskild betoning på skärgården. Vi är även PEFC-certifierade.

Hör av dig till oss så berättar vi mera. Vi kommer gärna ut och tittar på din skog och lämnar ett förslag på åtgärder!

b_B0I2003.jpg
Bild 1.jpg

AVVERKNING OCH LOGISTIK

Avverkning och transport ut ur skogen sker med medelstora skogsmaskiner. Två 30 meter långa pråmar används som "bryggor" i stranden för utlastning till fartyget mv Leonie som transporterar 500-600 m³ virke per resa. 

OM OSS

Ö-Skog bedriver en verksamhet som specialiserar sig på skogsavverkningar i skärgården, till största delen på holmar utan fast vägförbindelse. Verksamhetsområdet är sydvästra Finland.
Med skogsmaskiner, pråmar och ett mindre fartyg lämpligt för transporter i skärgården erbjuder vi lösningar till skogsägare. Den årliga avverkningsmängden är ca. 10.000m³.

Ö-Skogs verksamhet ägs sedan 1.3.2023 av Ålands Skogsindustrier Ab. Verksamheten drivs vidare under namnet Ö-Skog. Virket transporteras till Åland för vidareförädling eller direkt till slutkund.

KONTAKT

Ålands Skogsindustrier Ab / Ö-Skog
Kyrkvägen 26
AX-22410 Godby
Telefon, växel: 018-43100

info@skogsindustrier.ax

KONTAKTPERSONER

Andreas Sjölander

Virkesinköp Åboland

0457 34 80 521
andreas.sjolander@skogsindustrier.ax

Hans "Putte" Öhman

0400 52 37 38

hans.ohman@o-skog.fi

Oskar Qvarnström

Skogschef

0457 31 35 361
oskar.qvarnstrom@skogsindustrier.ax

bottom of page